VCA Certificatie

 

De VGM Checklist Aannemers (VCA) is een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief ­veiligheidsbeheersysteem. De VCA geeft de eisen weer om gestructureerd vorm te geven aan uw beleid op het gebied van Arbozorg. Hierdoor bent u beter in staat om relevante processen in de organisatie te beheersen, en deze continu t­e optimalisere­n.

Drie niveaus kunnen worden onderscheiden:

1. VCA* is gericht op de directe veiligheidsbeheersing van de activiteiten op de werkvloer. VCA* is in principe bedoeld voor organisaties < 35 medewerkers (inclusief inleenkrachten), die niet als hoofdaannemer werken.

2. VCA** is gericht op de directe veiligheidsbeheersing van de activiteiten op de werkvloer. Tevens worden de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf beoordeeld. VCA** is in principe bedoeld voor organisaties > 35 medewerkers (inclusief inleenkrachten) en voor kleinere organisaties die optreden als hoofdaannemer.

3. VCA-P is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement) en op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

 

Waarom certificatie VCA?

Een VCA certificaat is bedoeld voor ondernemingen die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico (werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties).

Organisaties die VCA gecertificeerd zijn, laten zien dat ze serieus werk maken van ‘veiligheid, gezondheid en milieu’.

Het VCA certificaat is een bevestiging dat het bedrijf de werkzaamheden waarvoor het gecertificeerd is, veilig kan en ook zal uitvoeren.

Bij het verwerven van opdrachten geven VCA certificaat en -logo u een voorsprong op concurrenten die nog niet zover zijn.