F-gassen verordening

 

Als koeltechnisch bedrijf hebben wij met verschillende regelgeving te maken, afhankelijk van het soort werkzaamheden dat wordt verricht en het type installaties. Als koeltechnisch installateur zijn de F-gassen verordening en de PED (warenwet besluit drukapparatuur) voor ons van belang. De F-gassen verordening en de PED zijn beide Europese regelgeving, en gelden in heel Europa.


De F-gassen verordening 
geeft aan hoe, door wie en hoe vaak onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd. Agentschap NL zorgt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) voor voorlichting rondom de F-gassen verordening. We verwijzen u daarvoor naar het Kenniscentrum InfoMil.

nov. 2012: De Europese commissie heeft in november 2012 een voorstel gepubliceerd ter vervanging van de huidige F-gassen verordening. STEK heeft van dit voorstel een samenvatting gemaakt.  >>>

In de PED staat omschreven waaraan een installatie moet voldoen – met betrekking tot ontwerp, samenstellen en in bedrijf stellen van een koelinstallatie. Tevens staan hierin richtlijnen over de documentatie van een installatie.

Registratie nummer: