F-gassen verordening

 

Als koeltechnisch bedrijf hebben wij met verschillende regelgeving te maken, afhankelijk van het soort werkzaamheden dat wordt verricht en het type installaties. Als koeltechnisch installateur zijn de F-gassen verordening en de PED (warenwet besluit drukapparatuur) voor ons van belang. De F-gassen verordening en de PED zijn beide Europese regelgeving, en gelden in heel Europa.

De F-gassen verordening geeft aan hoe, door wie en hoe vaak onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd. Agentschap NL zorgt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) voor voorlichting rondom de F-gassen verordening. We verwijzen u daarvoor naar het Kenniscentrum InfoMil.

nov. 2012: De Europese commissie heeft in november 2012 een voorstel gepubliceerd ter vervanging van de huidige F-gassen verordening. STEK heeft van dit voorstel een samenvatting gemaakt.  >>>

In de PED staat omschreven waaraan een installatie moet voldoen – met betrekking tot ontwerp, samenstellen en in bedrijf stellen van een koelinstallatie. Tevens staan hierin richtlijnen over de documentatie van een installatie.

Registratie nummer: 4.11.0212-00-11-nld

Controleer zelf

Witech Airco raadt u aan altijd een bedrijf dat uw installatie gaat uitvoeren te controleren op certificering. Is de certificering niet volledig of ontbreekt deze in het geheel dan zou dit ten koste kunnen gaan van uw zekerheid. Denk aan een correcte oplevering, afgifte van de verplichte certificaten, maar ook bijvoorbeeld de garantie op uw product en de installatie ervan.

Voorbeeld certificering

Zo zou het na invullen van de benodigde gegevens eruit moeten zien.

Witech Airco F-gassen certificaat